Новини

Нов Главен секретар на АГКК от 22.10.2018 г.

От 22.10.2018 Длъжността Главен секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК)  се заема от инж. Весела Тодорова. Завършила е висшето си образование - магистър по Геодезия, картография и фотограметрия. Тя е дългогодишен служител на Агенцията. От  2003 заема длъжността Началник на СГКК - Габрово и от 2008 е началник на СГКК - Велико Търново. 

Инж. Виолета Коритарова е новият изпълнителен директор от 20.06.2018 г.

Инж. Виолета Коритарова е новият ни Изпълнителен директор, назначена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков от 20.06.2018 г. 

Инж. Виолета Коритарова е експерт с опит в областта на геодезията и геоинформационните системи, инвестиционното планиране, поземлените имоти и регистри. Тя е дългогодишен служител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като преди това е работила в Министерството на земеделието и горите и в Министерството на образованието и науката.