Новини

Електронна комуникация с АГКК чрез Системата за сигурно електронно връчване

Уважаеми дами и господа,

При необходимост от връчване на документи на Агенция по геодезия, картография и кадастър, следва да го направите по електронен път през Системата за сигурно електронно връчване.

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър е регистриран участник в Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, документи и др.) без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация.

Поздравителен адрес по случай Световния ден на геодезиста

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Днес е Световният ден на геодезиста- 21.03.2020 !

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ, изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.

Документи: 

 

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

В сила от 01.01.2008 г.

Възстановена е работата на гише на Службите по геодезия, картография и кадастър в Габрово и Плевен

От 10.03.2020 г. службите по геодезия, картография и кадастър в Габрово и Плевен отново ще обслужват клиентите на гише.

Временно услугите на място в офисите бяха спрени като мярка за ограничаване струпването на голям брой хора на обществени места с цел неразпространяване на вирусни инфекции.

Продължава предоставянето на услугите и по електронен път.