Новини

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ, изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.

Документи: 

 

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

В сила от 01.01.2008 г.

Възстановена е работата на гише на Службите по геодезия, картография и кадастър в Габрово и Плевен

От 10.03.2020 г. службите по геодезия, картография и кадастър в Габрово и Плевен отново ще обслужват клиентите на гише.

Временно услугите на място в офисите бяха спрени като мярка за ограничаване струпването на голям брой хора на обществени места с цел неразпространяване на вирусни инфекции.

Продължава предоставянето на услугите и по електронен път.

Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. За определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 20 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

От 2 до 10 януари 2020-та година Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще извърши инвентаризация

От 2 до 10 януари 2020-та година Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще  извърши инвентаризация в териториалните си звена - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК).

 

В този период няма да се приемат само заявления за предоставяне на услуги в приемните на Агенцията.

 

Гише „Получаване“ във всички СГКК ще работи и ще предоставя услуги на граждани без прекъсване.