Премини към основното съдържание

10-тата Конференция на ООН по стандартизация на географските имена

Галерия

Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър г-н Александър Лазаров взе участие в 10-тата Конференция на ООН по стандартизация на географските имена, в периода 31 юли - 9 август 2012 година, на която изнесе доклад с представяне на новата романизационна система на България, приета с Наредба за транслитерация на българските географски имена на 26 октомври 2006 г. и по-късно утвърдена със Закона за транслитерацията през 2009 г.

Конференциите на Обединените нации по стандартизацията на географските имена се провеждат от 1967 г. на всеки пет години. Експерти от цял свят се събират, за да обсъдят ключови въпроси, които се предлагат за дискусия и одобряване от Икономическия и социален съвет на ООН. Тези въпроси са в сферата на техническите, икономическите, социални и културни ползи от стандартизиране на националните географски имена, предоставяйки насоки и рамки за международни и регионални дейности. Дискутираните теми варират от развитието на националните институции, създаващи бази данни на географски имена до насърчаване стандартизирането на географските имена, използвани от коренното население и малцинствените групи в различни територии.

Със заключителния доклад на конференцията е приета резолюция № Х/8 на UNGENG, с която се утвърждава в международен план новата система за транслитерация на България.

„Резолюция  № X / 8

Романизация на българските географски имена

Конференцията,

отчитайки, че системата за романизция на българските географски имена, приета с решение 10 на Третата конференция на ООН по стандартизация на географските имена, вече не се използва в България,

съзнавайки също така, че от 1999 г. насам България е реализирала друга система на романизация, която е финализирана и официално приета през 2009 г. със Закон за транслитерацията и сега е широко прилагана,

припомня, че резолюция 8 на Деветия Конференцията на ООН по стандартизация на географските имена дава възможност за прилагане на всяка международно приета романизационна система, която вече не се изпълнява от страната поръчител,  да бъде преразгледана след десет години,

препоръчва,  тази система, както е посочено в документа "Романизационна система в България" (E/CONF.101/12), да се приеме като международна система за романизация на българските географски имена.”

slogan bg