Новини

На 30.04.2020 г. са възможни прекъсвания в услугите на Геокартфонд на порталите gkf.cadastre.bg и kais.cadastre.bg

Уважаеми потребители, поради техническа профилактика и актуализация на системите за специализирани данни, на 30.04.2020 г. са възможни прекъсвания в услугите свързани с Геокартфонд на порталите gkf.cadastre.bg и kais.cadastre.bg

Проект на Постановление на Министерския съвет за Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Проект на Постановление на Министерския съвет за Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

С проекта на Постановление се извършва промяна в структурата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) в рамките на съществуващите щатни бройки.

Електронна комуникация с АГКК чрез Системата за сигурно електронно връчване

Уважаеми дами и господа,

При необходимост от връчване на документи на Агенция по геодезия, картография и кадастър, следва да го направите по електронен път през Системата за сигурно електронно връчване.

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър е регистриран участник в Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, документи и др.) без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация.

Поздравителен адрес по случай Световния ден на геодезиста

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Днес е Световният ден на геодезиста- 21.03.2020 !