Новини

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

С предлагания проект на наредба по чл. 6, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър се цели да се създаде работеща двустранна връзка и обмен на данни между кадастъра и имотния регистър. Проектът съдържа общите правила и принципи на двустранната връзка и обмена на данни между двете системи. Приемането на наредбата цели да създаде условия за:

Изчисляване на сроковете във връзка с отмяната на извънредното положение

  1. Указания за отстраняване на нередовности – ако съобщението е получено по време на извънредното положение или срокът за отстраняването им изтича по време на същото, следва да се изчака лицето да отстрани нередовностите до 15.06.2020 г. включително. В случай че указанията са изпълнени, преписката следва да се процедира без да се изчаква посочената по – горе дата. Този срок е конкретно определен.

На 30.04.2020 г. са възможни прекъсвания в услугите на Геокартфонд на порталите gkf.cadastre.bg и kais.cadastre.bg

Уважаеми потребители, поради техническа профилактика и актуализация на системите за специализирани данни, на 30.04.2020 г. са възможни прекъсвания в услугите свързани с Геокартфонд на порталите gkf.cadastre.bg и kais.cadastre.bg