Премини към основното съдържание

Приета е актуализацията на 27 специализирани карти на морски плажове и дюни в Бургаска област

Приета е актуализацията на 27 броя специализирани карти на морски плажове и дюни в Бургаска област от службата по геодезия, картография и кадастър,  град Бургас. Специализираните карти са за територията на общините Несебър, Созопол, Приморско и Царево. В работата на комисиите за приемане участваха представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие, областната и общинските администрации, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Регионална дирекция по горите и други.

Актуализацията на специализираните карти, приети през 2012 г. включва отразяване на границите на различните видове пясъчни дюни - зараждащи се, бели, сиви и облесени и се извършва във връзка с изискването на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, а именно към морските плажове да бъдат присъединени и дюните, непосредствено разположени до тях. През 2013 г. определянето на място на границите на дюните беше извършено от посочени от Министерство на околната среда и водите експерти от БАН, а геодезическите измервания бяха изпълнени от правоспособни лица по кадастъра, посочени от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

През следващите седмици ще продължи работата по приемане на актуализацията на специализираните карти и за области Варна и Добрич.

 

slogan bg