Премини към основното съдържание

Инструкция за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“

Уважаеми потребители,  в ДВ бр. 63 от 17.08.2012г. е публикувана „ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-20-12 от 03 август 2012 г. за преобразуване на съществува­щите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа систе­ма 2005“.

Инструкцията описва съществуващите в страната геодезически координатни сис­теми, както и всички практически стъпки, даващи възможност за трансформиране на координатите на използваните досега геодезически и картографски материали и данни в координатна система БГС 2005.

инж. Виолета Коритарова

Директор на дирекция "Геодезия, картография и геоинформационни системи"

Изтегляне на инструкцията

slogan bg