Премини към основното съдържание

Основни положения за прилагане на Българска геодезическа система 2005 (БГС2005)

Прикачени документи

Уважаеми потребители,

публикувани са основни положения за прилагане на Българска геодезическа система 2005 (БГС2005) следствие направен е анализ на геодезическите мрежи в страната, както и на всички практически стъпки, даващи възможност за трансформиране на използваните досега геодезически и картографски материали и данни в БГС 2005.

slogan bg