Премини към основното съдържание

Основни положения за прилагане на Българска геодезическа система 2005 (БГС2005)

Уважаеми потребители,

публикувани са основни положения за прилагане на Българска геодезическа система 2005 (БГС2005) следствие направен е анализ на геодезическите мрежи в страната, както и на всички практически стъпки, даващи възможност за трансформиране на използваните досега геодезически и картографски материали и данни в БГС 2005.

slogan bg