Новини

Обмяна на опит в областта на геодезията, картографията и кадастъра

Делегация на Българската Картографска Асоциация посети Република Корея за обмяна на опит с корейски държавни институции, работещи в областта на геодезията, картографията и кадастъра. Агенцията по геодезия, картография и кадастър бе представена от инж. Георги Гладков.