Новини

Инж. Виолета Коритарова е новият изпълнителен директор от 20.06.2018 г.

Инж. Виолета Коритарова е новият ни Изпълнителен директор, назначена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков от 20.06.2018 г. 

Инж. Виолета Коритарова е експерт с опит в областта на геодезията и геоинформационните системи, инвестиционното планиране, поземлените имоти и регистри. Тя е дългогодишен служител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като преди това е работила в Министерството на земеделието и горите и в Министерството на образованието и науката.