Премини към основното съдържание

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Карнобат, гр. Кресна и гр. Павликени, и на други населени места

Статус
Затворена

Предмет„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Карнобат, гр. Кресна и гр. Павликени, и на други населени места в общини Аксаково, Белово, Белоградчик, Велинград, Велико Търново, Върщец, Грамада, Добрич-селска, Кресна, Кула, Кърджали, Мездра, Монтана, Петрич, Поморие, Сапарева баня, Царево, Черноочене и Чупрене“ по 11 (единадесет) обособени позиции

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 16.12.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 17.12.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Преписка АОП № 01055-2019-0011

Дата Sort ascending Описание на файла Размер Файл за сваляне
12.08.2020 Доклад 2.93 MB doklad.pdf
12.08.2020 Протокол 2.1 596.96 KB protokol_21_aksakovo_11_08.pdf
12.08.2020 Протокол 2.2 775.88 KB protokol_22_aksakovo_11_08.pdf
12.08.2020 Решение 4.35 MB reshenie_19-16-3.pdf
12.08.2020 Протокол 3 3.2 MB protokol_3.pdf
20.07.2020 Съобщение за отваряне на ценовите предложения 1.77 MB saobstenie_otvariane_zeni.pdf
21.05.2020 ПРОТОКОЛ № 1.3 5.35 MB protokol_no_13.pdf
21.04.2020 ПРОТОКОЛ № 1.2 1.96 MB protokol_no_12.pdf
21.04.2020 ПРОТОКОЛ № 1.1 660.98 KB protokol_no_11.pdf
09.12.2019 Разяснение КККР_99-336 - 09.12.2019 419.77 KB razyasnenie_kkkr_99-336_-_09122019.pdf
02.12.2019 Разяснение-99-466-3 580.87 KB razyasnenie-99-466-3.pdf
25.11.2019 Разяснене 99-336-25.11.2019 287.57 KB razyasnene_99-336_z.pdf
18.11.2019 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 869.47 KB reshenie_za_odobryavane_na_obyavlenie_za_izmenenie_ili_doplnitelna_informaciya.pdf
18.11.2019 Изменена документсция 6.71 MB izmenena_dokumentsciya.zip
11.11.2019 Разяснения-КККР-11-11-2019 408.06 KB razyasneniya_kkkr_11112019_z.pdf
31.10.2019 Приложение I -Техническа спецификация-26493 364.87 KB prilozhenie_i_-tehnicheska_specifikaciya-26493.pdf
31.10.2019 Приложение II - Методика-26493 538.67 KB prilozhenie_ii_-_metodika-26493.pdf
31.10.2019 Приложение III - Проект на договор КККР-26493 441.42 KB prilozhenie_iii_-_proekt_na_dogovor_kkkr-26493.pdf
31.10.2019 Документация-26493 7.11 MB dokumentaciya-26493.pdf
31.10.2019 ценова таблица-26493 113.75 KB cenova_tablica-26493.zip
31.10.2019 Обявление_КККР_Аксаково-26493 6.75 MB obyavlenie_kkkr_aksakovo-26493.pdf
31.10.2019 Решение_КККР_Аксаково-26493 1.1 MB reshenie_kkkr_aksakovo-26493.pdf
31.10.2019 справки-26493 2.1 MB spravki-26493.zip
31.10.2019 Образци-26493 244.28 KB obrazci-26493.zip
31.10.2019 поименен списък-26493 110.34 KB poimenen_spisk-26493.zip

slogan bg