Премини към основното съдържание
Сист. № Заглавие Написано на Статус
7633 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на землищата на 12 населени места от област Бургас, включени в зона „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)... 28.02.2014 Приключена
7685 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Възраждане, Столична община 14.03.2014 Приключена
7686 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Подуяне, Столична община 14.03.2014 Приключена
7687 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Слатина, Столична община 14.03.2014 Приключена
7688 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Изгрев, Столична община 14.03.2014 Приключена
7690 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Триадица, Столична община 14.03.2014 Приключена
7691 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Илинден, Столична община 14.03.2014 Приключена
7776 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Брегово, с. Ново село, гр. Кула, гр. Червен бряг, гр. Оряхово и гр. Бяла Слатина и 15 населени места в общини Кула, Ловеч и Златарица”, включваща 9 (девет) обособени позиции 03.04.2014 Приключена
7777 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Свиленград, гр. Радомир, гр. Казанлък и с. Капитан Андреево , включваща 3 (три) обособени позиции 04.04.2014 Приключена
11498 Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Белоградчик, гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник и на други населени места в общини Видин, Берковица, Монтана и Долни Дъбник 11.02.2016 Приключена
11511 Създаване на КККР на землищата на общински център гр. Трън и на други населени места в общини Разлог, Кюстендил и Трън 15.02.2016 Приключена
11585 Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник 22.02.2016 Приключена
11657 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Пирдоп, гр. Златица, с. Челопеч, с. Антон и на с. Душанци, община Пирдоп 01.03.2016 Приключена
11658 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Вълчи дол и на други населени места в община Вълчи дол 01.03.2016 Приключена
14268 Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско, Созопол, Варна, Белослав, Бяла, Пазарджик, Плевен, Родопи, по 10 обособени позиции 14.02.2017 Приключена
17779 Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър 06.03.2018 Приключена
18452 Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 24.04.2018 Приключена
18709 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДДРЪЖКА НА ХАРДУЕР И БАЗОВ СОФТУЕР В АГКК И СГКК 30.05.2018 Отменена
23464 Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение /СрН и НН/ по свободно договорени цени за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 17.05.2019 Приключена
23933 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP ( Ейч Пи) и бивши Самсунг 05.06.2019 Приключена
23941 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Xerox (Ксерокс) 06.06.2019 Приключена
23942 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Lexmark (Лексмарк) 06.06.2019 Приключена
23943 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) 06.06.2019 Приключена
25126 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 02.08.2019 Приключена
25574 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 29.08.2019 Приключена
29626 Доставка на канцеларски материали 2020 10.07.2020 Приключена
29770 Доставка на пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър- 2020 21.07.2020 Приключена
29802 Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на АГКК- 2020 23.07.2020 Приключена
29941 Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър - 2020 31.07.2020 Приключена
30381 Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 04.09.2020 Приключена

slogan bg