Премини към основното съдържание
Сист. № Заглавие Написано на Статус
7633 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на землищата на 12 населени места от област Бургас, включени в зона „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)... 28.02.2014 Приключена
7685 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Възраждане, Столична община 14.03.2014 Приключена
7686 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Подуяне, Столична община 14.03.2014 Приключена
7688 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Изгрев, Столична община 14.03.2014 Приключена
7691 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Илинден, Столична община 14.03.2014 Приключена
7776 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Брегово, с. Ново село, гр. Кула, гр. Червен бряг, гр. Оряхово и гр. Бяла Слатина и 15 населени места в общини Кула, Ловеч и Златарица”, включваща 9 (девет) обособени позиции 03.04.2014 Приключена
11511 Създаване на КККР на землищата на общински център гр. Трън и на други населени места в общини Разлог, Кюстендил и Трън 15.02.2016 Приключена
17779 Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър 06.03.2018 Приключена
18452 Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 24.04.2018 Приключена
18709 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДДРЪЖКА НА ХАРДУЕР И БАЗОВ СОФТУЕР В АГКК И СГКК 30.05.2018 Отменена
23933 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP ( Ейч Пи) и бивши Самсунг 05.06.2019 Приключена
23941 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Xerox (Ксерокс) 06.06.2019 Приключена
23942 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Lexmark (Лексмарк) 06.06.2019 Приключена
23943 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) 06.06.2019 Приключена
25126 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 02.08.2019 Приключена
25574 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 29.08.2019 Приключена

slogan bg