Премини към основното съдържание

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Пирдоп, гр. Златица, с. Челопеч, с. Антон и на с. Душанци, община Пирдоп

Статус
Приключена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Пирдоп, гр. Златица, с. Челопеч, с. Антон и на с. Душанци, община Пирдоп” по 3 (три) обособени позиции (преписка АОП № 01055-2016-0012).

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 16:00 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 13.04.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 14.04.2016 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
01.03.2016 1. Решение за откриване на процедура 444.2 KB reshenie-otkrivane-zlatica.pdf
01.03.2016 2. Обявление за поръчка 1.75 MB obyavlenie-porchka-zlatica.pdf
01.03.2016 3. Документация за участие част І 258.86 KB dokumentaciya-chast-i-zlatica.pdf
01.03.2016 4. Документация за участие част ІІ 1 MB dokumentaciya-chast-ii-zlatica.pdf
01.03.2016 5. Приложение № І. Техническа спецификация 332.83 KB prilozhenie-i-zlatica.pdf
01.03.2016 6. Приложение № 20.1 264 KB prilozhenie-20-1-zlatica.pdf
01.03.2016 7. Приложение № 20.2 241.28 KB prilozhenie-20-2-zlatica.pdf
01.03.2016 8. Приложение № 20.3 260.36 KB prilozhenie-20-3-zlatica.pdf
01.03.2016 9. Приложение № ІІ- Методика за оценка 335.68 KB metodikaocenkaprilozhenieii.pdf
01.03.2016 10. Образци 465.5 KB obrazcizlatica.doc
07.03.2016 Разяснение по постъпило запитване изх. № 99-43/07.03.2016 година 226.61 KB otgovor401005-2016-0001-0014.pdf
14.03.2016 Разяснение по потсъпило запитване рег. № 99-43/10.03.2016 година 595.66 KB otgovorzapitvane8tryavna.pdf
14.03.2016 Разяснение по постъпили запитвания рег. № 99-43/12.03.2016 година 654.11 KB 99-43otgovor-zapitvane-9-tryavna.pdf
14.03.2016 Разяснение по постъпили запитвания рег. № 99-43/14.03.2016 година 584.99 KB otgovor-zapitvane-10-99-43-14-03-2016-tryavna.pdf
17.03.2016 Разяснения изх. № 99-43/16.03.2016 година 281.53 KB otgovor-99-43-11-12-13-16-03-2016.pdf
25.03.2016 Отказ за предоставяне на разяснения рег. № 99-43/25.03.2016 година 136.47 KB 99-43-otgovor-zapitvane-16.pdf
04.04.2016 Разяснение по постъпило запитване № 99-43/04.04.2016 година 144.18 KB 99-43-otgovor-zapitvane-17-04-04-2016-pirdop.pdf
30.09.2016 Протокол № 1/28.09.2016 година от работата на комисията 215.13 KB protokol1agkkpirdopzlatizachelopechanton.pdf
10.10.2016 Писмо за отваряне и оповестяване на ценови оферти 199 KB pismootvarqnecenipirdopzlaticachelopechene.pdf
14.10.2016 Протокол 2/2016 година 413.77 KB protokol2agkkpirdopzlatizachelopechanton.pdf
14.10.2016 Протокол № 3/2016 годин 226.7 KB protokol3agkkpirdopzlatizachelopechanton.pdf
14.10.2016 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 213.27 KB reshenieagkkpirdopzlaticachelopechanton.pdf
29.12.2016 Договор ОП1 366.33 KB dogovorop1.pdf
29.12.2016 Договор ОП2 364.9 KB dogovorop2.pdf
29.12.2016 Договор ОП3 361.98 KB dogovorop3.pdf
10.03.2020 Обявление за приключване на договор КД-1-111 822.95 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-1-111.pdf
27.01.2021 Обявление за приключване на договор КД-1-109 2.41 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-109.pdf
24.03.2022 Обявление за приключване на договор КД-1-110 3.16 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-110.pdf

slogan bg