Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Xerox (Ксерокс)

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Прикачени документиДатаРазмер
File Съобщение-цени-ЗП--Xerox (Ксерокс) 20/06/19221.3 KB
File Протокол-Xerox (Ксерокс) 03/07/19287.24 KB
File Доклад_комисия-Xerox (Ксерокс) 03/07/19312.14 KB
File Решение за избор на изпълнител-Xerox (Ксерокс) 03/07/19329.87 KB
File ДД-80-2019 КООПЕРАЦИЯ ПАНДА - тонери -маркa Xerox (Ксерокс) 12/08/195.27 MB
File ОВП_ОВЕС- тонери -маркa Xerox (Ксерокс) 12/08/19105.82 KB
File ОВП_РОП- тонери -маркa Xerox (Ксерокс) 12/08/191.73 MB

Покана за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки с предмет: „„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Xerox (Ксерокс) 

Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е  1241.        

 

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в СЕВОП.