Премини към основното съдържание

Създаване на КККР на землищата на общински център гр. Трън и на други населени места в общини Разлог, Кюстендил и Трън

Статус
Приключена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Създаване на КККР на землищата на общински център гр. Трън и на други населени места в общини Разлог, Кюстендил и Трън” по 4 (четири) обособени позиции

(преписка АОП № 01055-2016-0003).

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 16:00 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 29.03.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 30.03.2016 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
15.02.2016 1. Решение за откриване на процедура 466.4 KB reshenie-otkrivane.pdf
15.02.2016 2. Обявление за поръчка 2.02 MB obyavlenie-trn.pdf
15.02.2016 3. Документация за участие част І 260.5 KB dokumentaciya-uchastie-trn-chast-1.pdf
15.02.2016 4. Документация за участие част ІІ 959.02 KB dokumentaciya-uchastie-trn-chast-2.pdf
15.02.2016 5. Приложение № І. Техническа спецификация 415.74 KB prilozhenie-trn-i.pdf
15.02.2016 6. Приложение № 20.1 271.58 KB prilozhenie-trn-20-1.pdf
15.02.2016 7. Приложение № 20.2 255.92 KB prilozhenie-trn-20-2.pdf
15.02.2016 8. Приложение № 20.3 259.09 KB prilozhenie-trn-20-3.pdf
15.02.2016 9. Приложение № 20.4 286.46 KB prilozhenie-trn-20-4.pdf
15.02.2016 10. Приложение № ІІ- Методика за оценка 337.4 KB metodikaocenkaprilozhenieii-trn.pdf
15.02.2016 11. Образци 383 KB obrazci-trn.doc
26.02.2016 : Разяснения по постъпили запитвания рег. № 99-43/2016 година 242.52 KB 99-43.pdf
07.03.2016 Разяснение по постъпило запитване изх. № 99-43/07.03.2016 година. 226.61 KB otgovor401005-2016-0001-0014.pdf
14.03.2016 Разяснение по потсъпило запитване рег. № 99-43/10.03.2016 година: 595.66 KB otgovorzapitvane8tryavna.pdf
14.03.2016 Разяснение по постъпило запитване рег. № 99-43/17//12.03.2016 година 654.11 KB 99-43otgovor-zapitvane-9-tryavna.pdf
14.03.2016 Разяснение по постъпили запитвания рег. № 99-43/14.03.2016 година 584.99 KB otgovor-zapitvane-10-99-43-14-03-2016-tryavna.pdf
17.03.2016 Разяснения изх. № 99-43/16.03.2016 година 281.53 KB otgovor-99-43-11-12-13-16-03-2016.pdf
13.06.2016 Протокол № 1/2016 година от работата на комисията 255.78 KB protokol1agkktran.pdf
07.07.2016 Писмо за отваряне и оповестяване на ценови оферти 329.78 KB protokol-tran-kustendil.pdf
19.07.2016 Протокол 2 2.7 MB protokol219-3.pdf
19.07.2016 Протокол 3 618.97 KB protokol319-3.pdf
19.07.2016 Решение за класиране 302.26 KB reshenie19-3.pdf
28.09.2016 Обявление за възложена поръчка 294.88 KB obyavlenie-sklyucheni-dogovori.pdf
28.09.2016 Договор по обособена позиция № 1 276.07 KB dogovor-op1.pdf
28.09.2016 Договор по обособена позиция № 2 352.86 KB dogovor-op-2.pdf
28.09.2016 Договор по обособена позиция № 3 353.89 KB dogovor-op-3.pdf
28.09.2016 Договор по обособена позиция № 4 262.89 KB dogovor-op-4.pdf
11.05.2017 Споразумение от 10.05.2017 г. към договор КД-1-59-2016 ЛЕНД ДЕЙТА ЦЕНТЪР ООД 467.08 KB sporazumenie_ot_10.05.2017_g._kd-1-59-2016_lend_deyta_centr_ood.pdf
11.05.2017 Споразумение от 10.05.2017 г.към договор КД-1-60-2016 КА АРГУС ООД 491.92 KB sporazumenie_ot_10.05.2017_g._kd-1-60-2016_ka_argus_ood.pdf
20.08.2019 Обявление за приключване на договор КД-1-59 647.23 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-1-59_z.pdf
20.08.2019 Обявление за приключване на договор КД-1-60 666.89 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-1-60_z.pdf
16.09.2019 Обявление за приключване на договор КД-1-62_z 655.25 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-1-62_z.pdf
07.04.2021 Обявление за приключване на договор КД-1-60-2016 216.63 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-60_2016.pdf

slogan bg