Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско, Созопол, Варна, Белослав, Бяла, Пазарджик, Плевен, Родопи, по 10 обособени позиции

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Прикачени документиДатаРазмер
File Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-69-06.03.2017 06/03/17112.2 KB
File Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-69-13.03.2017 13/03/1798.44 KB
File Протокол 1 за отваряне на оферти 18/04/174.84 MB
File Протокол № 2 от 18.05.2017 18/05/173.07 MB
File Съобщение за датата на отваряне на ценовите предложения 18/05/1754.75 KB
File Протокол № 3 от 26.05.2017 г. 29/05/17529.41 KB
File Доклад относно резултатите от работата на комисията от 26.05.2017 г. 29/05/171.75 MB
File Решение за определяне на изпълнител-РД-19-3-02.06.2017 02/06/171.57 MB
File Обявление за възложена поръчка_KKKР_07-3(37) 17/08/171.87 MB
File Договор_КД-1-12-2017_Обособена позиция 1 17/08/173.84 MB
File Договор_КД-1-22-2017_Обособена позиция 2 17/08/175.04 MB
File Договор_КД-1-21-2017_Обособена позиция 3 17/08/174.9 MB
File Договор_КД-1-26-2017_Обособена позиция 4 17/08/176.13 MB
File Договор_КД-1-27-2017_Обособена позиция 5 17/08/175.98 MB
File Договор_КД-1-52-2017_Обособена позиция 6 17/08/175.63 MB
File Договор КД-18-2017 Обособена позиция 7 17/08/175.08 MB
File Договор_КД-1-24_2017_Обособена позиция 8 17/08/173.89 MB
File Договор_КД-1-17-2017_Обособена позиция 9 17/08/175.33 MB
File Договор_КД-1-25-2017_Обособена позиция 10 17/08/176.64 MB
File obqvlenie-01055-agkk-opdu-kkkr.pdf14/02/171.6 MB
File reshenie-01055-agkk-opdu-kkkr.pdf14/02/17539.88 KB
File tehnicheskaspecifikaciqopdukkkr2017.pdf14/02/17306.64 KB
File metodika-prilojenie-ii2017.pdf14/02/17386.47 KB
File documentaciqopdu-kkkr2017.pdf14/02/17745.67 KB
File spravkisgkk.rar14/02/17112.61 KB
File obrazcidocumentaciqopdu-kkkr2017.rar14/02/17177.86 KB
File poimennispisyci.rar14/02/1760.61 KB
File cenovitablici.rar14/02/1762.89 KB

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните териториии, попадащи в землищата на гр. Българово, с. Братово, с. Брястовец, с. Драганово, с. Изворище, с. Миролюбово, с. Равнец, с. Рудник (вкл. с. Черно море), общ. Бургас, обл. Бургас“

Обособена позиция № 2: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, общ. Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, общ. Созопол, обл. Бургас; с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна“

Обособена позиция № 3: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Тополи дол, с. Цар Асен и с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“

Обособена позиция № 4: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча и с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“

Обособена позиция № 5: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Главиница, с. Говедаре, с. Добровница, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Огняново, с. Синитово и с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“

Обособена позиция № 6: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Славяново, с. Бръшляница, с. Коиловци и с. Мечка, общ. Плевен, обл. Плевен“

Обособена позиция № 7: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене и с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен“

Обособена позиция № 8: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Буковлък, с. Върбица, с. Гривица, с. Опанец, с. Пелишат, с. Радишево и с. Тученица, общ. Плевен, обл. Плевен“

Обособена позиция № 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Белащица, с. Браниполе, с. Брестник, с. Дедово, с. Извор, с. Крумово, с. Храбрино и с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив“

Обособена позиция № 10: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бойково, с. Брестовица, с. Златитрап, с. Кадиево, с. Лилково, с. Оризари, с. Ситово, с. Скобелево, с. Устина, с. Цалапица и с. Чурен, общ. Родопи, обл. Пловдив“

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 21.03.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 22.03.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Преписка АОП № 01055-2017-0003.

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf