Премини към основното съдържание

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско, Созопол, Варна, Белослав, Бяла, Пазарджик, Плевен, Родопи, по 10 обособени позиции

Статус
Приключена

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните териториии, попадащи в землищата на гр. Българово, с. Братово, с. Брястовец, с. Драганово, с. Изворище, с. Миролюбово, с. Равнец, с. Рудник (вкл. с. Черно море), общ. Бургас, обл. Бургас“

Обособена позиция № 2: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, общ. Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, общ. Созопол, обл. Бургас; с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна“

Обособена позиция № 3: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Тополи дол, с. Цар Асен и с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“

Обособена позиция № 4: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча и с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“

Обособена позиция № 5: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Главиница, с. Говедаре, с. Добровница, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Огняново, с. Синитово и с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“

Обособена позиция № 6: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Славяново, с. Бръшляница, с. Коиловци и с. Мечка, общ. Плевен, обл. Плевен“

Обособена позиция № 7: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене и с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен“

Обособена позиция № 8: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Буковлък, с. Върбица, с. Гривица, с. Опанец, с. Пелишат, с. Радишево и с. Тученица, общ. Плевен, обл. Плевен“

Обособена позиция № 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Белащица, с. Браниполе, с. Брестник, с. Дедово, с. Извор, с. Крумово, с. Храбрино и с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив“

Обособена позиция № 10: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бойково, с. Брестовица, с. Златитрап, с. Кадиево, с. Лилково, с. Оризари, с. Ситово, с. Скобелево, с. Устина, с. Цалапица и с. Чурен, общ. Родопи, обл. Пловдив“

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 21.03.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 22.03.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Преписка АОП № 01055-2017-0003.

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
14.02.2017 1.6 MB obqvlenie-01055-agkk-opdu-kkkr.pdf
14.02.2017 306.64 KB tehnicheskaspecifikaciqopdukkkr2017.pdf
14.02.2017 386.47 KB metodika-prilojenie-ii2017.pdf
14.02.2017 745.67 KB documentaciqopdu-kkkr2017.pdf
14.02.2017 112.61 KB spravkisgkk.rar
14.02.2017 177.86 KB obrazcidocumentaciqopdu-kkkr2017.rar
14.02.2017 60.61 KB poimennispisyci.rar
14.02.2017 62.89 KB cenovitablici.rar
14.02.2017 539.88 KB reshenie-01055-agkk-opdu-kkkr.pdf
06.03.2017 Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-69-06.03.2017 112.2 KB razyasnenie_po_postpilo_zapitvane-izh._99-69-06.03.2017.pdf
13.03.2017 Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-69-13.03.2017 98.44 KB razyasnenie_po_postpilo_zapitvane_izh._99-69-13.03.2017.pdf
18.04.2017 Протокол 1 за отваряне на оферти 4.84 MB protokol-opdu-kkkr_1_18.04.2017.pdf
18.05.2017 Протокол № 2 от 18.05.2017 3.07 MB protokol_no_2_ot_18.05.2017-sozopol.pdf
18.05.2017 Съобщение за датата на отваряне на ценовите предложения 54.75 KB sobshchenie_za_datata_na_otvaryane_na_cenovite_predlozheniya.pdf
29.05.2017 Протокол № 3 от 26.05.2017 г. 529.41 KB protokol_no_3_ot_26.05.2017_g..pdf
29.05.2017 Доклад относно резултатите от работата на комисията от 26.05.2017 г. 1.75 MB doklad_otnosno_rezultatite_ot_rabotata_na_komisiyata_ot_26.05.2017_g..pdf
02.06.2017 Решение за определяне на изпълнител-РД-19-3-02.06.2017 1.57 MB reshenie_za_opredelyane_na_izplnitel-rd-19-3-02.06.2017.pdf
17.08.2017 Обявление за възложена поръчка_KKKР_07-3(37 1.87 MB obyavlenie_za_vzlozhena_porchka_kkkr_07-337.pdf
17.08.2017 Договор_КД-1-12-2017_Обособена позиция 1 3.84 MB dogovor_kd-1-12-2017_obosobena_poziciya_1.rar
17.08.2017 Договор_КД-1-17-2017_Обособена позиция 9 5.33 MB dogovor_kd-1-17-2017_obosobena_poziciya_9.rar
31.07.2018 Договор КД-18-2017 Обособена позиция 7 5.08 MB dogovor_kd-1-18-2017_obosobena_poziciya_7.rar
17.08.2017 Договор_КД-1-21-2017_Обособена позиция 3 4.9 MB dogovor_kd-1-21-2017_obosobena_poziciya_3.rar
17.08.2017 Договор_КД-1-22-2017_Обособена позиция 2 5.04 MB dogovor_kd-1-22-2017_obosobena_poziciya_2.rar
17.08.2017 Договор_КД-1-24_2017_Обособена позиция 8 3.89 MB dogovor_kd-1-24_2017_obosobena_poziciya_8.rar
17.08.2017 Договор_КД-1-25-2017_Обособена позиция 10 6.64 MB dogovor_kd-1-25-2017_obosobena_poziciya_10.rar
17.08.2017 Договор_КД-1-26-2017_Обособена позиция 4 6.13 MB dogovor_kd-1-26-2017_obosobena_poziciya_4.rar
17.08.2017 Договор_КД-1-27-2017_Обособена позиция 5 5.98 MB dogovor_kd-1-27-2017_obosobena_poziciya_5.rar
17.08.2017 Договор_КД-1-52-2017_Обособена позиция 6 5.63 MB dogovor_kd-1-52-2017_obosobena_poziciya_6.rar
21.02.2020 Обявление за приключване на договор КД-1-52 654.48 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-1-52.pdf
15.01.2021 Обявление за приключване на договор КД-1-24 318.78 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-24_2017.pdf
27.01.2021 Обявление за приключване на договор КД-1-18-2017 2 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-18_2017.pdf
11.03.2021 Обявление за приключване на договор КД-1-12-2017 775.9 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-12_2017.pdf
24.03.2021 Обявление за приключване на договор КД-1-22-2017 1007.29 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-22_2017.pdf
30.07.2021 1.08 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-26_2017.pdf
27.10.2021 Обявление за приключване на договор КД-1-21-2017 2.04 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-21_2017.pdf
21.01.2022 Обявление за приключване на договор КД-1-27-2017 2.18 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-27_2017-08-1.pdf
26.01.2022 Обявление за приключване на договор КД-1-17-2017 1.89 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-17_2017.pdf
17.02.2022 Обявление за приключване на договор КД-1-25-2017 1.41 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-25_2017.pdf

slogan bg