Премини към основното съдържание

Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус
Приключена

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет „ Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” , по Рамково споразумение № СПОР-9/08.06.2020 г.

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в Софтуера за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/, под № 2182.

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
04.09.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП 41.99 KB deklaraciya_po_4222_-_zmip.docx
04.09.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП 46.13 KB deklaraciya_po_59-zmip.docx
04.09.2020 Д Е К Л А Р А Ц И Я За отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки 19.87 KB deklaraciya_po_chl_54_al_1.docx
04.09.2020 Проект на договор 410.5 KB proekt_na_dogovor_hartiya_2020.pdf
04.09.2020 Списък с адреси 99.75 KB spisk_s_adresite_za_dostavka.pdf
04.09.2020 Покана 706.82 KB pokana.pdf
29.09.2020 Съобщение за отваряне на ценови оферти 298.44 KB sobschenie-otvaryane-na-cenovi-oferti-1.pdf
09.10.2020 Решение за изпълнител 406.44 KB reshenie_izplnitel-rd-19-14_1.pdf
09.10.2020 Доклад 524 KB doklad-rd-19-14.pdf
09.10.2020 Протокол 1 299.06 KB protokol_1_z.pdf
09.10.2020 Протокол 2 939.42 KB protokol-2.pdf
12.11.2020 Обявление за възложена поръчка 1.96 MB 07-3_15-2.pdf
12.11.2020 Договор ДД-123-03.11.2020 РОЕЛ-98 ООД_z 2.14 MB dd-123-03.11.2020-roel-98-ood_z.pdf
05.05.2021 ДС №1 ДД-123-2020 РОЕЛ -98 ООД_z 388.74 KB ds-no1-dd-123-2020-roel-98-ood_z.pdf
05.05.2021 Обявление за изменение 1.15 MB obyavlenie-za-izmenenie-khartiya.pdf
21.02.2022 Обявление за приключване на договор ДД-123-2020 1.53 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-dd-123_2020.pdf

slogan bg