Премини към основното съдържание

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус
Приключена

Покана за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 1529.        

 

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в СЕВОП.

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
02.08.2019 Декларация по чл. 54-ал. 1-тонери различни марки-08-2019. 26.05 KB deklaraciyapochl54-al1-tonerirazlichnimarki-08-2019.docx
02.08.2019 Покана-тонери различни марки-08-2019 856.18 KB pokana-tonerirazlichnimarki-08-2019.pdf
02.08.2019 Проект на договор-тонери различни марки-08-2019 423.82 KB proektnadogovor-tonerirazlichnimarki-08-2019.pdf
02.08.2019 Списък с адреси-тонери различни марки-08-2019 107.88 KB spisksadresi-tonerirazlichnimarki-08-2019.pdf
02.08.2019 Техническа спецификация-тонери различни марки-08-2019П 1.39 MB tehnicheskaspecifikaciya-tonerirazlichnimarki-08-2019p.pdf
14.11.2019 Договор ДД-143-2019 КООПЕРАЦИЯ ПАНДА 6.45 MB dd-143-2019_kooperaciya_panda_zi.pdf
14.11.2019 Обявление за възложена поръчка 1.62 MB ovp.pdf
12.08.2019 Съобщение за отваряне на цени- тонери различни марки-08-2019 114.86 KB sobshchenie_za_otvaryane_na_ceni-_razlichni_marki-08-2019.pdf
19.08.2019 Доклад комисия-тонери различни марки-08-2019 733.42 KB doklad_komisiya-toneri_razlichni_marki-08-2019_.pdf
19.08.2019 Протокол № 1-тонери различни марки-08-2019 649.56 KB protokol_no_1-toneri_razlichni_marki-08-2019.pdf
19.08.2019 Решение за избор на изпълнител-тонери различни марки-08-2019 441.06 KB reshenie_za_izbor_na_izplnitel-toneri_razlichni_marki-08-2019.pdf
20.05.2021 Обявление за приключване на договор Различни принтери 2.7 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-razlichni-printeri.pdf

slogan bg