Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

Покана за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 1529.        

 

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в СЕВОП.

Документи

Номер: 25126
Датасортиране на иконите Файл за сваляне Описание Размер
02.08.2019 deklaraciyapochl54-al1-tonerirazlichnimarki-08-2019.docx Декларация по чл. 54-ал. 1-тонери различни марки-08-2019. 26.05 KB
02.08.2019 pokana-tonerirazlichnimarki-08-2019.pdf Покана-тонери различни марки-08-2019 856.18 KB
02.08.2019 proektnadogovor-tonerirazlichnimarki-08-2019.pdf Проект на договор-тонери различни марки-08-2019 423.82 KB
02.08.2019 spisksadresi-tonerirazlichnimarki-08-2019.pdf Списък с адреси-тонери различни марки-08-2019 107.88 KB
02.08.2019 tehnicheskaspecifikaciya-tonerirazlichnimarki-08-2019p.pdf Техническа спецификация-тонери различни марки-08-2019П 1.39 MB
12.08.2019 sobshchenie_za_otvaryane_na_ceni-_razlichni_marki-08-2019.pdf Съобщение за отваряне на цени- тонери различни марки-08-2019 114.86 KB
19.08.2019 doklad_komisiya-toneri_razlichni_marki-08-2019_.pdf Доклад комисия-тонери различни марки-08-2019 733.42 KB
19.08.2019 protokol_no_1-toneri_razlichni_marki-08-2019.pdf Протокол № 1-тонери различни марки-08-2019 649.56 KB
19.08.2019 reshenie_za_izbor_na_izplnitel-toneri_razlichni_marki-08-2019.pdf Решение за избор на изпълнител-тонери различни марки-08-2019 441.06 KB
14.11.2019 dd-143-2019_kooperaciya_panda_zi.pdf Договор ДД-143-2019 КООПЕРАЦИЯ ПАНДА 6.45 MB
14.11.2019 ovp.pdf Обявление за възложена поръчка 1.62 MB