Премини към основното съдържание

Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на АГКК- 2020

Статус
Приключена

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет „ Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” , по Рамково споразумение № СПОР-7/03.06.2020 г. 

 

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в Софтуера за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/, под № 2033.

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
23.07.2020 Покана 1.01 MB pokana_hartiya_z.pdf
23.07.2020 Проект на договор 407.4 KB proekt_na_dogovor_hartiya.pdf
23.07.2020 Списък с адреси 99.75 KB spisk_s_adresite_za_dostavka.pdf
23.07.2020 Д Е К Л А Р А Ц И Я За отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки 20.3 KB deklaraciya_po_chl_54_al_1_t_7.docx
10.08.2020 Съобщение за отваряне на ценови оферти 743.27 KB sobshchenie_otvaryane_na_cenovi_oferti_z.pdf
13.08.2020 Протокол 1 1.98 MB protokol_1_z.pdf
13.08.2020 Протокол 2 1.36 MB protokol_2_z.pdf
13.08.2020 Доклад 2.14 MB doklad_z.pdf
13.08.2020 Решение за изпълнител 1.04 MB reshenie_izplnitel_z.pdf
30.09.2020 ДД-11-17.09.2020 Кооперация Панда 4.35 MB dd-111-17092020g_kooperaciya_panda.pdf
30.09.2020 Обявление за възложена поръчка - хартия 2020 4.22 MB op-hartiya.pdf
15.07.2022 Обявление за приключен договор ДД-111-2020 2.37 MB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_dd-111_2020.pdf

slogan bg