Премини към основното съдържание

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДДРЪЖКА НА ХАРДУЕР И БАЗОВ СОФТУЕР В АГКК И СГКК

Статус
Отменена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ и поддръжка на хардуер и базов софтуер в АГКК И СГКК“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 09.07.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2018-0009

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 10.07.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
30.05.2018 Обявление за поръчка 1 MB obyavleniezaporchka-hardsoft2018.pdf
30.05.2018 Решение за откриване на процедурата 2018 535.24 KB resheniezaotkrivanenaprocedurata-hardsoft2018.pdf
30.05.2018 Методика за оценка на офертите 2018 965.16 KB metodikazaocenkanaofertite-hardsoft2018.pdf
30.05.2018 Техническа спецификация и приложения към нея 2018 2.57 MB tehnicheskaspecifikaciyaiprilozheniyakmneya1-hardsoft2018.pdf
30.05.2018 Условия и указания 2018 3.17 MB usloviyaiukazaniya-hardsoft2018.pdf
30.05.2018 Приложения 2018 723.77 KB prilozheniya-hardsoft2018.zip
09.07.2018 Уведомление за спиране на процедурата-техн-помощ 167.59 KB uvedomlenie_za_spirane_na_procedurata-tehn-pomoshch.pdf
16.08.2018 Информация за производство по обжалване поддръжка софтуер, хардуер 2018 341.98 KB informaciya_za_proizvodstvo_po_obzhalvane.pdf
11.10.2018 ОВП 1.72 MB ovp.pdf
11.10.2018 ОВП-ОВЕС 121.78 KB ovp_oves.pdf

slogan bg