Премини към основното съдържание

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Триадица, Столична община

Статус
Приключена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, Ви уведомява, че откритата, с Решение № РД-19-10/14.03.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК, процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Триадица, Столична община”, е изменена с решение за промяна № РД-19-10(1)/27.03.2014г. 

            Приложената документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съобразно Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 15:00ч. в деловодството на Агенцията по Геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1, в срок до 28.04.2014 г.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти, а именно на 29.04.2014 г. в 13:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
30.07.2014 Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител 138.75 KB resh191030072014triadica.pdf
25.07.2014 Покана за отваряне на ценови предложения 582.2 KB pokana993025072014ceni.pdf
17.04.2014 Разяснение по постъпило запитване вх. № 99 - 80/17.04.2014 г. 155.56 KB otg998017042014.pdf
16.04.2014 Разяснение по постъпило запитване вх. № 99 - 80/16.04.2014 г. 284.97 KB otg998016042014.pdf
11.04.2014 Разяснение по постъпило запитване вх. № 99 - 80/10.04.2014 г. 475.87 KB 99-8021004.pdf
11.04.2014 Разяснение по второ постъпило запитване вх. № 99 - 80/09.04.2014 г. 523.4 KB 99-8010904.pdf
11.04.2014 Разяснение по постъпило запитване вх. № 99 - 80/09.04.2014 г. 606.57 KB 99-800904.pdf
04.04.2014 Разяснение по постъпило запитване вх. № 99 - 80/03.04.2014 г. 560.81 KB 99-80.pdf
27.03.2014 Решение за промяна и документация 3.26 MB triaditsascan.pdf
27.03.2014 Договор 147.5 KB applicationn19-contractv27032014.doc
14.03.2014 3.3 MB dokumentaciasofia14032014triadica.pdf
14.03.2014 33.3 KB triadicatehnzadkkr.rar
14.03.2014 162.76 KB priltriaditsa.rar
21.01.2022 Обявление за приключване на договор КД-1-68-2014 3.74 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-68_2014-08-13.pdf

slogan bg