Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена
Прикачени документиДатаРазмер
File Съобщение цени пощенски услуги 10/09/19377.79 KB
File Доклад на комисия-пощенски услуги-пощенски услуги 18/09/19938.32 KB
File Протокол 1-пощенски услуги 18/09/191.14 MB
File Протокол 2-пощенски услуги 18/09/19854.62 KB
File Решение за избор на изпълнител-пощенски услуги 18/09/19397.62 KB

Покана за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ 

Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е  1551.        

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в СЕВОП.