Премини към основното съдържание

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус
Приключена

Покана за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ 

Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е  1551.        

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в СЕВОП.

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
29.08.2019 Покана-пощенски услуги 1.41 MB pokana-poshchenskiuslugi.pdf
29.08.2019 Техническа спецификация-пощенски услуги 1.76 MB tehnicheskaspecifikaciya-poshchenskiuslugi.pdf
29.08.2019 Декларация по чл. 54, ал. 1-пощенски услуги. 26.23 KB deklaraciyapochl54al1-poshchenskiuslugi.docx
29.08.2019 Проект на договор-пощенски услуги 643.52 KB proektnadogovor-poshchenskiuslugi.pdf
14.11.2019 Договор ДД-144-2019 БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД 7.68 MB dd-144-2019_blgarski_poshchi_ead_zp.pdf
14.11.2019 Обявление за възложена поръчка 1.62 MB ovp-25574.pdf
10.09.2019 Съобщение цени пощенски услуги 377.79 KB sobshchenie_ceni_poshchenski_uslugi.pdf
18.09.2019 Доклад на комисия-пощенски услуги-пощенски услуги 938.32 KB doklad_komisiya-poshchenski_uslugi-poshchenski_uslugi.pdf
18.09.2019 Протокол 1-пощенски услуги 1.14 MB protokol1-poshchenski_uslugi.pdf
18.09.2019 Протокол 2-пощенски услуги 854.62 KB protokol2-poshchenski_uslugi.pdf
18.09.2019 Решение за избор на изпълнител-пощенски услуги 397.62 KB reshenie_za_izbor_na_izplnitel-poshchenski_uslugi.pdf
08.04.2020 Доп. сп. от 16.03.2020 г. ДД-144-2019 БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД 519.86 KB dop_sp_ot_16032020_g_dd-144-2019_blgarski_poshchi_ead.pdf
09.09.2020 Допълнително споразумение от 18.08.2020 ДД-144-2019 1.25 MB dopsporaz_ot_18082020_dd-144-2019g.pdf
09.09.2020 Обявление за изменение 1.09 MB obyavlenie_za_izmenenie.pdf
09.02.2021 Обявление за приключване на договор 1.2 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor.pdf

slogan bg