Премини към основното съдържание

Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник

Статус
Приключена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник” по 4 (четири) обособени позиции,  

(преписка АОП № 01055-2016-0008).

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 16:00 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 05.04.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 06.04.2016 г. в 13:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
22.02.2016 1. Решение за откриване на процедура 472.54 KB reshenie-otkrivane-chavdar.pdf
22.02.2016 2. Обявление за поръчка 1.91 MB obyavlenie-porchka-chavdar.pdf
22.02.2016 3. Документация за участие част І 259.49 KB dokumentaciya-chast-i-chavdar.pdf
22.02.2016 4. Документация за участие част ІІ 1020.58 KB dokumentaciya-chast-ii-chavdar.pdf
22.02.2016 5. Приложение № І. Техническа спецификация 341.08 KB prilozhenie-i-chavdar.pdf
22.02.2016 6. Приложение № 20.1 276.33 KB prilozhenie-20-1-chavdar.pdf
22.02.2016 7. Приложение № 20.2 257.32 KB prilozhenie-20-2-chavdar.pdf
22.02.2016 8. Приложение № 20.3 260.31 KB prilozhenie-20-3-chavdar.pdf
22.02.2016 9. Приложение № 20.4 169.08 KB prilozhenie-20-4-chavdar.pdf
22.02.2016 10. Приложение № ІІ- Методика за оценка 336.35 KB metodikaocenkaprilozhenieii-chavdar.pdf
22.02.2016 11. Образци 463 KB obrazci-chavdar.doc
26.02.2016 Разяснения по постъпили запитвания рег. № 99-43/2016 242.52 KB 99-43.pdf
07.03.2016 Разяснение по постъпило запитване изх. № 99-43/07.03.2016 година 226.61 KB otgovor401005-2016-0001-0014.pdf
14.03.2016 Разяснение по потсъпило запитване рег. № 99-43/10.03.2016 година 595.66 KB otgovorzapitvane8tryavna.pdf
14.03.2016 Разяснение по постъпили запитвания рег. № 99-43/12.03.2016 година 654.11 KB 99-43otgovor-zapitvane-9-tryavna.pdf
14.03.2016 Разяснение по постъпили запитвания рег. № 99-43/14.03.2016 година 584.99 KB otgovor-zapitvane-10-99-43-14-03-2016-tryavna.pdf
17.03.2016 Разяснения изх. № 99-43/16.03.2016 година 281.53 KB otgovor-99-43-11-12-13-16-03-2016.pdf
25.03.2016 Отказ за предоставяне на разяснения рег. № 99-43/25.03.2016 година 136.47 KB 99-43-otgovor-zapitvane-16.pdf
12.08.2016 Протокол № 1/2016 година от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-19-8/06.04.2016 275.98 KB protokol1-19-8.pdf
26.08.2016 Писмо за отваряне на ценови оферти 371.78 KB chavdarmezdrabreznik.pdf
14.10.2016 Протокол № 2/2016 година 391.3 KB protokol2agkkchavdarmezdra.pdf
14.10.2016 Протокол № 3/2016 година 227.01 KB protokol3agkkchavdarmezdra.pdf
14.10.2016 Решение за класиране и определяне на изпълнител 230.44 KB reshenieagkkchavdarmezdra.pdf
14.10.2016 Протокол 2/2016 година 391.3 KB protokol2agkkchavdarmezdra.pdf
14.10.2016 Протокол 3/2016 година 227.01 KB protokol3agkkchavdarmezdra.pdf
14.10.2016 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 230.44 KB reshenieagkkchavdarmezdra.pdf
20.10.2023 603.14 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-1-117_z.pdf

slogan bg