Премини към основното съдържание

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Брегово, с. Ново село, гр. Кула, гр. Червен бряг, гр. Оряхово и гр. Бяла Слатина и 15 населени места в общини Кула, Ловеч и Златарица”, включваща 9 (девет) обособени позиции

Статус
Приключена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-12/03.04.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Брегово, с. Ново село, гр. Кула, гр. Червен бряг, гр. Оряхово и гр. Бяла Слатина и 15 населени места в общини Кула, Ловеч и Златарица”, включваща 9 (девет) обособени позиции. 

Приложената документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съобразно Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 15:00ч. в деловодството на Агенцията по Геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1, в срок до 13.05.2014 г.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти, а именно на 14.05.2014 г. в 9:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
22.08.2014 Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител 1.71 MB reshrd191222082014izborizpalnitelibregovo.pdf
15.08.2014 Покана за отваряне на ценови предложения 101.47 KB pokanacenird191203042014.pdf
30.04.2014 Разяснение по постъпило запитване вх. № 99 - 155/29.04.2014 г. 401.8 KB 99-155.pdf
24.04.2014 Разяснение по постъпило запитване вх. № 99 - 121/23.04.2014 г. 303.42 KB 99-121.pdf
03.04.2014 Документация/pdf 5.57 MB dokumentaciyabregovo.pdf
03.04.2014 Приложения/rar 295.3 KB prilogeniya.rar
03.04.2014 Технически задания/zip 267.28 KB technicheskizadaniya.zip
24.11.2020 Обявление за приключване на договор КД-1-81_2014 889.38 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-81_2014.pdf
07.12.2020 Обявление за приключване на договор КД-1-81-2016 209.53 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-81-2016.pdf
07.12.2020 Обявление за приключване на договор КД-1-69_2014 237.45 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-69_2014.pdf
07.01.2021 Обявление за приключване на договор КД-1-76-2014 305.39 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-76_2014.pdf
21.01.2021 Обявление за приключване на договор КД-1-83-2014 230.83 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-83_2014.pdf
27.01.2021 Обявление за приключване на договор КД-1-66-2014 2.01 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-66_2014.pdf
09.02.2021 Обявление за приключване на договор ДД-1-75-2014 969.09 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-75_2014.pdf
11.03.2021 Обявление за приключване на договор ДД-1-73-2014 2.02 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-73_2014-1.pdf
21.01.2022 Обявление за приключване на договор ДД-1-77-2014 1.93 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-77_2014-08-11.pdf
11.10.2022 Обявление за приключване на договор ДД-1-23-2014 1.01 MB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-1-23_2014.pdf

slogan bg