Премини към основното съдържание

200 години Австрийски кадастър, цифровата революция и поземлената администрация

 

Изпълнителният директор на АГКК инж. Михаил Киров и началникът на СГКК-София инж. Димитър Величков участваха в Тържествената сесия послучай 200-годишнината на Австрийския кадастър и международната конференция „Обща визия 2017“, организирана от Еврогеографикс в гр. Виена, Австрия на 4-6 октомври 2017 г.

В рамките на общата тема на конференцията - „Традициите отговарят на иновациите“ – бяха представени и обсъдени новите изисквания и очаквания от страна на обществото в областта на поземлената администрация и географската информация. Подчертано бе, че бъдещото развитие на  кадастъра трябва да се основава на маркетингови познания за задоволяване на нуждите и очакванията на потребителите. Кадастърът отдавна се е вписал в правната рамка и в правилата на обществото, но неговата цел трябва да е непрекъснато развитие за многоцелево използване, основано на нови изисквания и поведение.

На среща на президента на Eurogeographics, г-жа Ингрид Берге, с инж. Киров и инж. Величков бе уговорена тристранна среща между Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Eurogeographics и Министерството на отбраната в началото на 2018 г., за обсъждане на качеството на данните, които България предоставя на Eurogeographics.

slogan bg