Премини към основното съдържание

Меморандум за сътрудничество с Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти на Република Македония

На 23 ноември 2017 г. в гр. Струмица, Македония, в рамките на съвместно заседание между правителството на Република България и правителството на Република Македония, в присъствието на двамата министър-председатели и останалите членове на правителствата, бе подписан Меморандум за сътрудничество в областта на основните геодезически дейности, картографията, кадастъра на недвижимите имоти, геоинформатиката и инфраструктурата за пространствени данни за период от 10 години между Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти на Република Македония и Агенцията по геодезия, картография и кадастър на Република България.

Меморандумът бе подписан съответно от г-н Борис Тунджев, и.д. Директор на Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти и инж. Михаил Киров, Изпълнителен директор на  Агенцията по геодезия, картография и кадастър и предвижда обмен на научна и техническа информация, картографски данни, разработка и изпълнение на регионални проекти от общ интерес, финансирани от фондовете на ЕС, провеждане на обучения, работни срещи, конференции, семинари и обмен на експерти.  

slogan bg