Премини към основното съдържание

Първа работна среща по Меморандума за сътрудничество с Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти на Република Македония

На 24 -25 януари, в гр.София, се проведе работна среща на Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти на Република Македония и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в изпълнение на Меморандума за сътрудничество между двете институции, подписан на 23 ноември 2017 г. в гр. Струмица, Македония. В срещата участваха инж. Борис Тунджев, директор на Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти на Република Македония, инж. Михаил Киров, изпълнителен директор на АГКК и експерти от двете страни в областта на геодезията, картографията, кадастъра и информационните системи. На работната среща бяха дискутирани основните за двете държави постижения и проблеми в областта на геодезията, картографията и кадастъра, както и други въпроси от взаимен интерес. Беше подписан протокол за създаване на Техническа работна група, която да организира и ръководи бъдещите съвместни оперативни дейности. Двете страни се договориха първият съвместен проект в изпълнение на Меморандума да бъде „Свързване на височинните системи на двете страни“ чрез измерване на 3-нивелачни линии.

slogan bg