Премини към основното съдържание

Обмяна на опит в областта на геодезията, картографията и кадастъра

Делегация на Българската Картографска Асоциация посети Република Корея за обмяна на опит с корейски държавни институции, работещи в областта на геодезията, картографията и кадастъра. Агенцията по геодезия, картография и кадастър бе представена от инж. Георги Гладков.

                  Основна цел на посещението беше запознаване с текущото състояние на развитието на картографията в Корея и изграждане на ползотвотворни връзки с експерти в тази област за бъдещо сътрудничество.

                  Особен интерес за България представлява корейският опит в управлението и разпределението на задълженията в областта на геодезията, картографията и кадастъра, както и технико-технологичното ниво в практическата работа. Корейските представители изразиха готовност за бъдещо сътрудничество и обмен на информация от взаимен интерес и проявиха особен интерес към българския опит във взаимодействието с международни организации.

                  Българската делегация отправи покана към Корейската Картографска Асоциация за участие в следващата конференция на БКА през 2018 година, която беше приета с интерес и задоволство. 

slogan bg