Премини към основното съдържание

АГКК черпи опит от Холандия в областта на кадастъра

 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще черпи опит от Холандия по прилагането на Директивата за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност INSPIRE.  Представители на агенцията, начело с изпълнителния й директор инж. Михаил Киров бяха на работна визита в Агенцията по кадастър, имотна регистрация и картографиране на Кралство Нидерландия. 

Там българските експерти се запознаха с предоставяните комплексни услуги от холандската агенция и обмениха опит в областта на кадастъра, картографията и мрежите на т.нар. Глобална навигационна сателитна система.  

Те взеха участие в демонстрация на геодезически измервания за нуждите на кадастъра, използвайки най-модерен клас оборудване.

В рамките на визитата бяха представени холандските системи от ключови регистри и ползваните портали за пространствени данни.

През последните години двете агенции задълбочиха сътрудничеството си и засилиха обмяната на добри практики, доказателство за което са разработените съвместни проекти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

slogan bg