Премини към основното съдържание

България прие председателството на Постоянната комисия по кадастър към Европейския съюз за 2018 година

Test Image

На Пленарна сесия на Постоянната комисия по кадастър към Европейския съюз на 13-15 ноември 2017 г. в гр. Талин, Естония,  символично беше предадено председателството от Естония на България на делегацията от Агенция по геодезия картография и кадастър, представена от Изпълнителния директор – инж. Михаил Киров, инж. Стефан Петров и Самуил Драганов.  

Естонската Агенция по геодезия, картография и кадастър, в качеството си на настоящ председател на Постоянната комисия по кадастър, представи резултатите от въпросника, относно провеждането на конференциите в рамките на комисията. Тема на съпътстващата сесията конференция беше „Към дигитална Европа и пространствено ориентирани общества“, на която бе представен естонският опит в областта на поземлената администрация, европейският опит в цифровизацията в поземлената администрация и новите тенденции в развитието на кадастъра.

На пленарната сесия инж. д-р Стефан Петров, директор дирекция ИТ в Агенцията по геодезия картография и кадастър, презентира приоритетите за следващия период и темата на конференцията за предстоящото председателство през 2018 година - „Данните като основа на дигиталното общество“. Детайли по предстоящото председателство бяха обсъдени на работна среща с представители на Естония (като бивш председател), Австрия (поемаща председателството след България), Eurogeographics, ELRA и EULIS и бе взето решение на следващата конференция в София през 2018 г. да бъдат поканени и държави извън ЕС.

slogan bg