Skip to main content

Бюджет

 Отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2012 г.

Отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2012 г.

 Отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2012 г.

 Отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2013 г.

 Отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2013 г.

 Отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2013 г.

 Отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2013 г.

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2014 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2014 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2014 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2014 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2014 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2014 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2014 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2014 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2015 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2015 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2015 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2015 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2015 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2015 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2015 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2015 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2016 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2016 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2016 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2016 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2016 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2016 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2016 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2016 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2017 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2017 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2017 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2017 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2017 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2017 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2017 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2017 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2018 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2018 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2018 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2018 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2018 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2018 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2018 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2018 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2019 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2019 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2019 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2019 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2019 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2019 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2019 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2019 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2020 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2020 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2020 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2020 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2022 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2022 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2022 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2022 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2023 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2023 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2023 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2023 г. - Прил. 2

 

 

 Бюджет на АГКК за 2013 г.

Бюджет на АГКК за 2014 г.

Бюджет на АГКК за 2015 г.

Бюджет на АГКК за 2016 г.

Бюджет на АГКК за 2017 г.

Бюджет на АГКК за 2018 г.

Бюджет на АГКК за 2019 г.

Бюджет на АГКК за 2020 г.

Бюджет на АГКК за 2021 г.

Бюджет на АГКК за 2022 г.

Бюджет на АГКК за 2023 г.

slogan bg