Обществени поръчки (ОП)

Сист. № Заглавиесортиране на иконите Статус Дата на публ.
23464 Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение /СрН и НН/ по свободно договорени цени за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Затворена 17.05.2019
26075 Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури СГКК Отворена 28.10.2019
26327 Осигуряване на СГКК - Бургас, СГКК - Сливен, СГКК - Стара Загора СГКК - Ямбол и СГКК - Хасково СГКК - Кърджали, СГКК - Пазарджик, СГКК - Пловдив, СГКК - Смолян с правни консултанти Затворена 18.10.2019
26247 Осигуряване на СГКК - Видин, СГКК - Враца, СГКК - Ловеч, СГКК - Монтана, СГКК - Плевен СГКК - Велико Търново, СГКК - Габрово, СГКК - Разград, СГКК - Русе и СГКК - Търговище с правни консултанти Затворена 11.10.2019
26411 Осигуряване на СГКК с правни консултанти за СГКК – Варна, СГКК - Добрич, СГКК – Шумен и СГКК - Силистра, СГКК - Кюстендил, СГКК - Перник, СГКК - София област, СГКК – София град и СГКК - Благоевград Затворена 24.10.2019
26493 Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Карнобат, гр. Кресна и гр. Павликени, и на други населени места Отворена 31.10.2019
20691 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал То Затворена 03.12.2018
20690 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и гр. Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново
Затворена
Прекратена- обособена позиция 9
30.11.2018
26304 Създаване на КККР УТ - гр. Долна Митрополия, гр. Правец и гр. Съединение, и на други населени места в общини Брезник, Велики Преслав, Долна Митрополия, Иваново и др. Отворена 04.11.2019
17245 Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции
Затворена
Прекратена- обособена позиция 2
16.01.2018