Обществени поръчки (ОП)

Сист. № Заглавиесортиране на иконите Статус Дата на публ. Дата на актуал.
23464 Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение /СрН и НН/ по свободно договорени цени за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Затворена 17.05.2019 18.09.2019
25126 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Затворена 02.08.2019 19.08.2019
26327 Осигуряване на СГКК - Бургас, СГКК - Сливен, СГКК - Стара Загора СГКК - Ямбол и СГКК - Хасково СГКК - Кърджали, СГКК - Пазарджик, СГКК - Пловдив, СГКК - Смолян с правни консултанти Отворена 18.10.2019 18.10.2019
26247 Осигуряване на СГКК - Видин, СГКК - Враца, СГКК - Ловеч, СГКК - Монтана, СГКК - Плевен СГКК - Велико Търново, СГКК - Габрово, СГКК - Разград, СГКК - Русе и СГКК - Търговище с правни консултанти Отворена 11.10.2019 11.10.2019
25574 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Затворена 29.08.2019 18.09.2019
20178 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Ружинци и гр. Хисаря и на други населени места в общини Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла Затворена 02.10.2018 27.08.2019
20691 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал То Затворена 03.12.2018 10.10.2019
20690 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и гр. Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново
Затворена
Прекратена- обособена позиция 9
30.11.2018 14.10.2019
11663 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост Затворена 02.03.2016 18.02.2017
17245 Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции
Затворена
Прекратена- обособена позиция 2
16.01.2018 21.10.2019