Обществени поръчки (ОП)

Сист. № Заглавие Статус Дата на публ.сортиране на иконите
17245 Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции
Затворена
Прекратена- обособена позиция 2
16.01.2018
20691 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал То Затворена 03.12.2018
26075 Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури СГКК Затворена 28.10.2019
26493 Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Карнобат, гр. Кресна и гр. Павликени, и на други населени места Затворена 31.10.2019
26304 Създаване на КККР УТ - гр. Долна Митрополия, гр. Правец и гр. Съединение, и на други населени места в общини Брезник, Велики Преслав, Долна Митрополия, Иваново и др. Затворена 04.11.2019
27140 Проектиране и упражняване на авторски надзор за съществуващи сгради на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Затворена 30.12.2019
29626 Доставка на канцеларски материали 2020 Отворена 10.07.2020