Премини към основното съдържание
Сист. № Заглавие Написано на Sort ascending Статус
30333 Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 02.09.2020 Затворена
29942 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър - 2020 31.07.2020 Затворена
26304 Създаване на КККР УТ - гр. Долна Митрополия, гр. Правец и гр. Съединение, и на други населени места в общини Брезник, Велики Преслав, Долна Митрополия, Иваново и др. 04.11.2019 Затворена
26493 Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Карнобат, гр. Кресна и гр. Павликени, и на други населени места 31.10.2019 Затворена
18709 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДДРЪЖКА НА ХАРДУЕР И БАЗОВ СОФТУЕР В АГКК И СГКК 30.05.2018 Отменена
7776 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Брегово, с. Ново село, гр. Кула, гр. Червен бряг, гр. Оряхово и гр. Бяла Слатина и 15 населени места в общини Кула, Ловеч и Златарица”, включваща 9 (девет) обособени позиции 03.04.2014 Приключена
7633 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на землищата на 12 населени места от област Бургас, включени в зона „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)... 28.02.2014 Приключена

slogan bg