Премини към основното съдържание

Прекратяване на Мерки за безопасност в АГКК във връзка с COVID-19

Поради изтичане на срока на извънредната епидемична обстановка на територията на Република България, обявена с РМС №325/14.05.2020 г., последно удължен с РМС №826/25.11.2021 г. , се прекратяват всички мерки за безопасност в Агенция по геодезия, картография и кадастър.

slogan bg