Премини към основното съдържание

График за промяна в премното време на ИРМ с. Ново село, общ. Видин

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДАСТРАЛНА ИНФОРМАЦИЯ,

 

Уведомяваме Ви, че служител от СГКК Видин ще приема заявления за предоставяне на услуги от кадастралните карти и кадастралните регистри в ИРМ-с. Ново село за времето от 10:00ч. до 12:00ч. съгласно обявения график до края на календарната 2023г.

м. Юни

07.06.2023г.

 

21.06.2023г.

м. Юли

05.07.2023г.

 

19.07.2023г.

м. Август

02.08.2023г.

 

16.08.2023г.

м. Септември

01.09.2020г.

 

20.10.2023г.

м. Октомври

04.10.2023г.

 

18.10.2023г.

м. Ноември

08.11.2023г.

 

22.11.2023г.

м. Декември

13.12.2023г.

През останалото време заявления могат да се подават:

 

  •  в ЦАО (Център за административно обслужване) в СГКК гр. Видин, с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 71, ет.1;
  • по електронен път, чрез КАИС портал https://kais.cadastre.bg/

Н-к СГКК – Видин

 

slogan bg