Премини към основното съдържание

График за промяна в премното време на ИРМ с. Ново село, общ. Видин

Прикачени документи

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДАСТРАЛНА ИНФОРМАЦИЯ,

Уведомяваме Ви, че служител от СГКК Видин ще приема заявления за предоставяне на услуги от кадастралните карти и кадастралните регистри в ИРМ-с. Ново село за времето от 10:00ч. до 12:00ч. съгласно обявения график за календарната 2024г.

 

График за календарната 2024г.

 

месеци

дати

м. Януари

24.01.2024г.

м. Февруари

07.02.2024г.

 

21.02.2024г.

м. Март

06.03.2024г.

 

20.03.2024г.

м. Април

10.04.2024г.

 

24.04.2024г.

м. Май

08.05.2024г.

 

22.05.2024г.

м. Юни

05.06.2024г.

 

19.06.2024г.

 

месеци

дати

м. Юли

10.07.2024г.

 

24.07.2024г.

м. Август

07.08.2024г.

 

21.08.2024г.

м. Септември

11.09.2024г.

 

25.09.2024г.

м. Октомври

09.10.2024г.

 

23.10.2024г.

м. Ноември

06.11.2024г.

 

20.11.2024г.

м. Декември

04.12.2024г.

 

18.12.2024г.

 

През останалото време подаването за заявление за услуги от АГКК ще продължи да се осъществява постоянно и без прекъсване чрез Всички останали форми на подаване:

 

  •  в ЦАО (Център за административно обслужване) в СГКК гр. Видин, с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 71, ет.1;
  • УЕБ портал за онлайн-услуги – Кадастрално-административната информационна система – КАИС на адрес https://kais.cadastre.bg/ ;

 

Н-к СГКК – Видин

 

 

slogan bg