Премини към основното съдържание

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО ГЕОДЕЗИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Приемете моите най-сърдечни поздрави за Световния ден на геодезиста!

За поредна година този ден насочва вниманието на обществата към отговорността и ролята на инженерите геодезисти във всички стратегически области на стопанския живот. 

На този ден международната общност отбелязва не само високо признание, но и символния израз на единството на всички избрали и посветили се на тази професия.

Ние, в Агенцията по геодезия, картография и кадастър знаем, че наша мисия е да отговорим на динамиката и потребностите на обществото, като надграждаме  и усъвършенстваме своите практики, като поддържаме професионално експертно ниво на обслужване и развиваме и прилагаме постиженията на науката геодезия. Ние имаме визия за това, което обществото изисква в днешния ден и в бъдеще, и работим за нея.

Нашите усилия са обвързани и споделени от професионалната общност и това дава своите високи резултати. Посланието на Световния ден на геодезиста за единство, за общност на специалистите в тази област, днес е определяща идея и на  българската професионална общност. 

Честит празник, уважаеми колеги!

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Изпълнителен директор на

Агенцията по геодезия,

картография и кадастър

 

 

slogan bg