Премини към основното съдържание

Важно съобщение за лицата правоспособни да извършват дейности по кадастър

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод прекратяването на извънредната епидемична обстановка в страната АГКК Ви уведомява, че при внасяне на проекти за изменение на КККР ще се следи за изпълнението на задължението на правоспособните лица да преминават курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 11 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, във връзка с чл. 20, ал. 4 ЗКИР. 
 

slogan bg