Премини към основното съдържание

От 06.12.2022г. до 30.12.2022г. ИРМ гр. ТРОЯН ще работи вторник и четвъртък от 09 до 17 часа.

СЛУЖБА  ПО  ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ  И  КАДАСТЪР  - ЛОВЕЧ

От 06.12.2022г. до 30.12.2022г. ИРМ гр. ТРОЯН ще работи вторник и четвъртък от 09 до 17 часа.

За подаване на документи по неотложност може да се обръщате към СГКК -Ловеч   бул.”България” № 3, ет. IV, тел. 068/601 677 

или по електронен път www.kais.cadastre.bg

slogan bg