Премини към основното съдържание

Срокът за извършване на инвентаризация в СГКК – София и СГКК – Софийска област се удължава до 12.01.2024 г., включително

До края на деня на 12.01.2024 г. няма да се приемат заявления за предоставяне на услуги само в приемните на СГКК – София и СГКК- Софийска област, находящи се в гр. София, ул. „Мусала“ № 1. 

Гише „Получаване“ на СГКК – София и СГКК – Софийска област ще работи и ще предоставя услуги на граждани без прекъсване.

Подаването за заявление за услуги от АГКК ще продължи да се осъществява постоянно и без прекъсване чрез Всички останали форми на подаване:

 

1. УЕБ портал за онлайн-услуги – Кадастрално-административната информационна система – КАИС на адрес: https://kais.cadastre.bg/ 

 

2. Общини, в които оправомощени лица по ЗКИР (ОЗЛ) – служители на районна общинска администрация, предоставят услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на съответния район; подробно описание за местонахождение и работно време, на адрес: http://www.cadastre.bg/contacts-ozl

 

3. Общинските служби по земеделие по чл. 55, ал. 9 от ЗКИР - повече информация за местонахождението на офисите, работно време и връзка с тях, на адрес:  https://www.cadastre.bg/contacts/osz

 

4. Правоспособни лица, извършващи дейността по административно обслужване съгласно чл. 56 ЗКИР – издават скици, схеми и удостоверения за характеристики на имот, както и приемат заявления за изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти. Повече информация за местонахождението на офисите, работно време и връзка с тях, на адрес:  http://www.cadastre.bg/practitioners/ozlp

 

 

slogan bg