Премини към основното съдържание

Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Заг

Статус
Възложена

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции

 

Обособена позиция № 1: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Петрич, област Благоевград”;

Обособена позиция № 2: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас”;

Обособена позиция № 3: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Велико Търново и Горна Оряховица, област Велико Търново”;

Обособена позиция № 4: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Ружинци и Димово, област Видин”;

Обособена позиция № 5: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич–селска, област Добрич”;

Обособена позиция № 6: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Монтана и Вълчeдръм, област Монтана”;

Обособена позиция № 7: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Плевен, Гулянци, Червен бряг и Долна Митрополия, област Плевен”;

Обособена позиция № 8: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Нова Загора и Котел, област Сливен”;

Обособена позиция № 9: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Търговище, област Търговище”;

Обособена позиция № 10: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Върбица, Нови пазар и Велики Преслав, област Шумен”;

Обособена позиция № 11: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Тунджа и Елхово, област Ямбол”

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 20.06.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 21.06.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Преписка АОП № 01055-2018-0007

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
14.05.2018 Обявление за обществена поръчка_ЯФГ_2018 1.34 MB obyavleniezaobshchestvenaporchkayafg2018.pdf
14.05.2018 Решение за откриване на процедура_ЯФГ_2018 239.48 KB resheniezaotkrivanenaprocedurayafg2018.pdf
14.05.2018 Документация за обществена поръчка ЯФГ 422.99 KB dokumentaciyazaobshchestvenaporchkayafg.pdf
14.05.2018 Единен наръчник на бенефициента 9.61 MB edinennarchniknabeneficienta.pdf
14.05.2018 Приложение I - Техническа спецификация_ЯФГ_2018 200.53 KB prilozheniei-tehnicheskaspecifikaciyayafg2018.pdf
14.05.2018 Приложение II - Матодика за оценка_2018 227.83 KB prilozhenieii-matodikazaocenka2018.pdf
14.05.2018 Приложение III - Проект на договор 264.64 KB prilozhenieiii-proektnadogovor.pdf
14.05.2018 Приложение IV - Образци към документация ЯФГ.rar 204.88 KB prilozhenieiv-obrazcikmdokumentaciyayafg.rar
14.05.2018 Приложение IV - Образци 243.33 KB prilozhenieiv-obrazci.pdf
14.05.2018 Списък приложение_ЯФГ_2018 87.62 KB spiskprilozhenieyafg2018.pdf
14.05.2018 Техническа спецификация - Приложение - 1.xls 32 KB tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-1.xls
14.05.2018 Техническа спецификация - Приложение - I.1 377.38 KB tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i1.pdf
14.05.2018 Техническа спецификация - Приложение - I.2 352.79 KB tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i2.pdf
14.05.2018 Техническа спецификация - Приложение - I.3 379.12 KB tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i3.pdf
14.05.2018 Техническа спецификация - Приложение - I.4 359.72 KB tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i4.pdf
14.05.2018 Техническа спецификация - Приложение - I.5 397.98 KB tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i5.pdf
14.05.2018 Техническа спецификация - Приложение - I.6 360.64 KB tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i6.pdf
14.05.2018 Техническа спецификация - Приложение - I.7 387.65 KB tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i7.pdf
14.05.2018 Техническа спецификация - Приложение - I.8 371.72 KB tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i8.pdf
14.05.2018 Техническа спецификация - Приложение - I.9 378.55 KB tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i9.pdf
14.05.2018 Техническа спецификация - Приложение - I.10 375.78 KB tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i10.pdf
14.05.2018 Техническа спецификация - Приложение - I.11 388.49 KB tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i11.pdf
03.12.2019 Обявление за приключване на договор КД-10-28 615.45 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-10-28_z.pdf
30.05.2018 Решение за одобряване на Обявление за изменение ЯФГ_2018 307.16 KB reshenie_za_odobryavane_na_obyavlenie_za_izmenenie_yafg_2018.pdf
01.06.2018 Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-199_01.06.2018 336.08 KB razyasnenie_po_postpilo_zapitvane_izh._99-199_01.06.2018.pdf
07.06.2018 Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-199_07.06.2018 527.15 KB razyasnenie_po_postpilo_zapitvane_izh._99-199_07.06.2018.pdf
21.06.2018 Съобщение за удължаване срока на отваряне на офертите ЯФГ 71.83 KB sobshchenie_za_udlzhavane_sroka_na_otvaryane_na_ofertite_opdu_qfg.pdf
22.06.2018 Съобщение за повторно удължаване срока на отваряне на офертите ЯФГ 71.16 KB sobshchenie_za_udlzhavane_sroka_na_otvaryane_na_ofertite_yafg_2.pdf
02.07.2018 Протокол 1 1.3 MB protokol_1_yfg-petrich-burgas.pdf
14.09.2018 Протокол 2 от 14.09.2018 1.84 MB protokol_2_yafg_14.09.2018.pdf
03.12.2018 Съобщение за отваряне на цени-03.12.2018 87.14 KB sobshchenie_-_ceni.docx
18.12.2018 Съобщение за провеждане на публичен жребий 389.52 KB sobshchenie_jrebii.pdf
10.01.2019 Протокол 4 ЯФГ 1.27 MB protokol_4_ot_07.01.2018_g_yafg.pdf
10.01.2019 Протокол 3 ЯФГ 816.47 KB protokol_3_ot_03.12.2018_g_yafg.pdf
10.01.2019 Доклад ЯФГ 577.8 KB doklad_ot_07.01.2018_g_yafg.pdf
10.01.2019 Решение № РД-19-13 от 10.01.2019 ЯФГ 1.39 MB reshenie_no_rd-19-13_ot_10.01.2019_yafg.pdf
29.03.2019 6.69 MB kd-10-27-05.03.2019_srvey_grup_eood_zalichen.pdf.zip
29.03.2019 9.63 MB kd-10-28-05.03.2019_kadastr_mont_ood__zalichen.pdf.zip
29.03.2019 11.15 MB kd-10-29-05.03.2019_geopreciz-inzhenering_ood_zalichen.pdf.zip
29.03.2019 21.63 MB kd-10-30-05.03.2019_geobild_inzhenering_ood_zalichen.pdf.zip
29.03.2019 28.61 MB kd-10-31-2019_yanki_ood_zalichen.zip
29.03.2019 9.58 MB kd-10-32-2019_geoplanproekt_ead_s_prilozheniyata_zalichen.zip
29.03.2019 13.93 MB kd-10-33-2019_geodeziya-97_eood_s_prilozheniya_zalichen.zip
29.03.2019 10.46 MB kd-10-34-2019_geoinzhenering_ood_s_prilozheniyata_zalichen.zip
29.03.2019 11.05 MB kd-10-38-2019_igeo_ood_zalichen.zip
29.03.2019 7.87 MB kd-10-39-2019_et_kiril_danailov--top-geo_zalichen.zip
29.03.2019 9.22 MB kd-10-41-2019_dzzd_stroitel-migeti_zalichen.zip
29.03.2019 6.21 MB obyavlenie_za_vzlozhena_porchka_yafg-2019.zip
11.12.2019 Обявление за приключване на договор КД-10-33_P 784.03 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-10-33_p.pdf
16.01.2020 Обявление за приключване на договор КД-10-30 970.42 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-10-30_z.pdf
16.01.2020 Обявление за приключване на договор КД-10-41 1.04 MB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-10-41_z.pdf
16.01.2020 Обявление за приключване на договор КД-10-31 975.59 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-10-31_z.pdf
12.05.2020 Обявление за приключване на договор КД-10-38 972.96 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-10-38.pdf
12.05.2020 Обявление за приключване на договор КД-10-39 997.08 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-10-39.pdf
03.06.2020 Обявление за приключване на договор КД-10-29 788.81 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-10-29_z.pdf
12.06.2020 Обявление за приключване на договор КД-10-27 2.46 MB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-10-27_z.pdf
15.01.2021 Обявление за приключване на договор КД-10-34 250.93 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-10-34.pdf
15.01.2021 Обявление за приключване на договор КД-10-32 353.96 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-10-32.pdf

slogan bg