Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Заг

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции

 

Обособена позиция № 1: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Петрич, област Благоевград”;

Обособена позиция № 2: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас”;

Обособена позиция № 3: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Велико Търново и Горна Оряховица, област Велико Търново”;

Обособена позиция № 4: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Ружинци и Димово, област Видин”;

Обособена позиция № 5: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич–селска, област Добрич”;

Обособена позиция № 6: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Монтана и Вълчeдръм, област Монтана”;

Обособена позиция № 7: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Плевен, Гулянци, Червен бряг и Долна Митрополия, област Плевен”;

Обособена позиция № 8: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Нова Загора и Котел, област Сливен”;

Обособена позиция № 9: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Търговище, област Търговище”;

Обособена позиция № 10: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Върбица, Нови пазар и Велики Преслав, област Шумен”;

Обособена позиция № 11: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Тунджа и Елхово, област Ямбол”

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 20.06.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 21.06.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Преписка АОП № 01055-2018-0007

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf

Документи

Номер: 18468
Датасортиране на иконите Файл за сваляне Описание Размер
14.05.2018 obyavleniezaobshchestvenaporchkayafg2018.pdf Обявление за обществена поръчка_ЯФГ_2018 1.34 MB
14.05.2018 dokumentaciyazaobshchestvenaporchkayafg.pdf Документация за обществена поръчка ЯФГ 422.99 KB
14.05.2018 edinennarchniknabeneficienta.pdf Единен наръчник на бенефициента 9.61 MB
14.05.2018 prilozheniei-tehnicheskaspecifikaciyayafg2018.pdf Приложение I - Техническа спецификация_ЯФГ_2018 200.53 KB
14.05.2018 prilozhenieii-matodikazaocenka2018.pdf Приложение II - Матодика за оценка_2018 227.83 KB
14.05.2018 prilozhenieiii-proektnadogovor.pdf Приложение III - Проект на договор 264.64 KB
14.05.2018 prilozhenieiv-obrazcikmdokumentaciyayafg.rar Приложение IV - Образци към документация ЯФГ.rar 204.88 KB
14.05.2018 prilozhenieiv-obrazci.pdf Приложение IV - Образци 243.33 KB
14.05.2018 resheniezaotkrivanenaprocedurayafg2018.pdf Решение за откриване на процедура_ЯФГ_2018 239.48 KB
14.05.2018 spiskprilozhenieyafg2018.pdf Списък приложение_ЯФГ_2018 87.62 KB
14.05.2018 tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-1.xls Техническа спецификация - Приложение - 1.xls 32 KB
14.05.2018 tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i1.pdf Техническа спецификация - Приложение - I.1 377.38 KB
14.05.2018 tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i2.pdf Техническа спецификация - Приложение - I.2 352.79 KB
14.05.2018 tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i3.pdf Техническа спецификация - Приложение - I.3 379.12 KB
14.05.2018 tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i4.pdf Техническа спецификация - Приложение - I.4 359.72 KB
14.05.2018 tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i5.pdf Техническа спецификация - Приложение - I.5 397.98 KB
14.05.2018 tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i6.pdf Техническа спецификация - Приложение - I.6 360.64 KB
14.05.2018 tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i7.pdf Техническа спецификация - Приложение - I.7 387.65 KB
14.05.2018 tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i8.pdf Техническа спецификация - Приложение - I.8 371.72 KB
14.05.2018 tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i9.pdf Техническа спецификация - Приложение - I.9 378.55 KB
14.05.2018 tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i10.pdf Техническа спецификация - Приложение - I.10 375.78 KB
14.05.2018 tehnicheskaspecifikaciya-prilozhenie-i11.pdf Техническа спецификация - Приложение - I.11 388.49 KB
30.05.2018 reshenie_za_odobryavane_na_obyavlenie_za_izmenenie_yafg_2018.pdf Решение за одобряване на Обявление за изменение ЯФГ_2018 307.16 KB
01.06.2018 razyasnenie_po_postpilo_zapitvane_izh._99-199_01.06.2018.pdf Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-199_01.06.2018 336.08 KB
07.06.2018 razyasnenie_po_postpilo_zapitvane_izh._99-199_07.06.2018.pdf Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-199_07.06.2018 527.15 KB
21.06.2018 sobshchenie_za_udlzhavane_sroka_na_otvaryane_na_ofertite_opdu_qfg.pdf Съобщение за удължаване срока на отваряне на офертите ЯФГ 71.83 KB
22.06.2018 sobshchenie_za_udlzhavane_sroka_na_otvaryane_na_ofertite_yafg_2.pdf Съобщение за повторно удължаване срока на отваряне на офертите ЯФГ 71.16 KB
02.07.2018 protokol_1_yfg-petrich-burgas.pdf Протокол 1 1.3 MB
14.09.2018 protokol_2_yafg_14.09.2018.pdf Протокол 2 от 14.09.2018 1.84 MB
03.12.2018 sobshchenie_-_ceni.docx Съобщение за отваряне на цени-03.12.2018 87.14 KB
18.12.2018 sobshchenie_jrebii.pdf Съобщение за провеждане на публичен жребий 389.52 KB
10.01.2019 protokol_4_ot_07.01.2018_g_yafg.pdf Протокол 4 ЯФГ 1.27 MB
10.01.2019 protokol_3_ot_03.12.2018_g_yafg.pdf Протокол 3 ЯФГ 816.47 KB
10.01.2019 doklad_ot_07.01.2018_g_yafg.pdf Доклад ЯФГ 577.8 KB
10.01.2019 reshenie_no_rd-19-13_ot_10.01.2019_yafg.pdf Решение № РД-19-13 от 10.01.2019 ЯФГ 1.39 MB
29.03.2019 kd-10-27-05.03.2019_srvey_grup_eood_zalichen.pdf.zip 6.69 MB
29.03.2019 kd-10-28-05.03.2019_kadastr_mont_ood__zalichen.pdf.zip 9.63 MB
29.03.2019 kd-10-29-05.03.2019_geopreciz-inzhenering_ood_zalichen.pdf.zip 11.15 MB
29.03.2019 kd-10-30-05.03.2019_geobild_inzhenering_ood_zalichen.pdf.zip 21.63 MB
29.03.2019 kd-10-31-2019_yanki_ood_zalichen.zip 28.61 MB
29.03.2019 kd-10-32-2019_geoplanproekt_ead_s_prilozheniyata_zalichen.zip 9.58 MB
29.03.2019 kd-10-33-2019_geodeziya-97_eood_s_prilozheniya_zalichen.zip 13.93 MB
29.03.2019 kd-10-34-2019_geoinzhenering_ood_s_prilozheniyata_zalichen.zip 10.46 MB
29.03.2019 kd-10-38-2019_igeo_ood_zalichen.zip 11.05 MB
29.03.2019 kd-10-39-2019_et_kiril_danailov--top-geo_zalichen.zip 7.87 MB
29.03.2019 kd-10-41-2019_dzzd_stroitel-migeti_zalichen.zip 9.22 MB
29.03.2019 obyavlenie_za_vzlozhena_porchka_yafg-2019.zip 6.21 MB
03.12.2019 obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-10-28_z.pdf Обявление за приключване на договор КД-10-28 615.45 KB
11.12.2019 obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-10-33_p.pdf Обявление за приключване на договор КД-10-33_P 784.03 KB
16.01.2020 obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-10-30_z.pdf Обявление за приключване на договор КД-10-30 970.42 KB
16.01.2020 obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-10-41_z.pdf Обявление за приключване на договор КД-10-41 1.04 MB
16.01.2020 obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-10-31_z.pdf Обявление за приключване на договор КД-10-31 975.59 KB