Премини към основното съдържание

Работна среща на АГКК и професионалната общност

 

 

На 23.03. 2017 г. се състоя работна среща на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и Неправителствените организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра в изпълнение на общото решение за регулярни срещи, по предложение на министъра на РРБ инж. Попниколов.  Срещата бе посветена на обсъждане на конкретни промени в нормативните документи в областта на кадастъра и организация на работата по разработването на Национална дългосрочна програма за развитието на геодезията, картографията и кадастъра.

Деловият тон на срещата бе определен от експертното участие на министъра на РРБ инж. Спас Попниколов и зам. министъра на РРБ арх. Виолета Комитова, както и от постъпилите предварително предложения за промени в Наредба № РД-02-20-5 „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ от професионалната общност. В резултат на обсъждането се постигна съгласие да се предложи промяната в някои членове от Наредбата, за които прктиката на прилагането им показва, че не затрудняват дейностите и процесите на други институции.

Разработката на Националната дългосрочна програма за развитието на геодезията, картографията и кадастъра ще се осъществи съвместно от АГКК и професионалната гилдия като една от приоритетните краткосрочни задачи, които АГКК в лицето на Изпълнителния директор инж. Мима Чалева си поставя. На работната среща се дискутира съставът на експертна работна група, която да включва представители на различните институции, които имат отношение към съответните сфери на дейност.

Определящи за срещата бяха високото ниво на експертност и стремеж за разработване на устойчива нормативна среда за дейностите по създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

slogan bg