Премини към основното съдържание

Среща на Работната група за разработване на проект на Дългосрочна програма за устойчиво развитие на политиките в областта на геодезията, картографията и кадастъра с Изпълнителните директори на Агенцията от създаването й досега

На 2 май т.г. в АГКК се състоя среща на Работната група за разработване на проект на Дългосрочна програма за устойчиво развитие на политиките в областта на геодезията, картографията и кадастъра с Изпълнителните  директори на Агенцията от създаването й досега. На поканата се отзоваха инж. Гюрковски (директор в периода 2002-2003 г.), инж. Лазаров (директор в периода 2009-2013 г.) и инж. Йовев (директор в периода 2013-2015 г.). Целта на срещата бе представяне в работен порядък на визията на натоварените в годините с административна отговорност експерти за развитието на дейностите по геодезия, картография и кадастър, мисията и стратегическите цели и задачи на АГКК. На срещата бяха поканени и представители на академичната и професионалната общност и началниците на службите по геодезия и кадастър.

Работната група отчита като полезна и значима тази среща, тъй като изказаните мнения и съображения позволяват да се структурира общ възглед за приоритетите, предизвикателствата и дейностите от трите основни фактора в областта на геодезията, картографията и кадастъра – АГКК като държавна институция,  неправителствените организации и академичната общност.

Специално бяха коментирани настоящите постижения и проблеми като основа на продуктивен анализ на ситуацията и реалистично прогностично надграждане на дейностите в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

slogan bg