Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва

 

В ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-38 от 23.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград;

Заповед № РД-18-39 от 23.01.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград;

В ДВ бр. 13 от 12.02.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 13 от 12.02.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ, бр. 11 от 05.02.2019 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 11 от 05.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1981 от 20 декември 2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен.

Заповед № РД-18-1982 от 20 декември 2018 г. – одобряване на КККР  за неурбанизираната територия в землището на с. Тъкач, община Каолиново, област Шумен.

В ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-27 от 21.01.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Срацимирово, община Грамада, област Видин;

Заповед № РД-18-36 от 22.01.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълчек, община Макреш, област Видин;

Заповед № РД-18-37 от 22.01.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Макреш, община Макреш, област Видин.