Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 78 от 17.09.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 78 от 17.09.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Заповед № КД-14-84 от 31.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Изгрев и с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград.
Заповед № КД-14-85 от 31.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Зелендол и с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград. 
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 18.10.2021 г., вкл.)
 

В ДВ, бр. 78 от 17.09.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
 № РД-16-35 от 31.08.2021 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с. Равногор и с. Розово, община Брацигово, гр. Сърница, с. Медени поляни и с. Побит камък, община Сърница, област Пазарджик.
№ РД-16-36 от 31.08.2021 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Бенковски, с. Долина, с. Карапелит, с. Котленци, с. Одринци, с. Орлова могила, с. Полковник Свещарово, с. Попгригорово, с. Пчелино и с. Славеево, община Добрич - селска, област Добрич.
В срок 30 дни от обнародването на заповедите в „Държавен вестник“ (18.10.2021 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

slogan bg