Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-262 от 02.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Войново, община Кайнарджа, област Силистра;

Заповед № РД-18-263 от 02.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра;

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор както следва:

В ДВ, бр. 42 от  28.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор както следва:

В ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-244 от 17 април 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището с. Изворище, община Бургас, област Бургас.

Заповед № РД-18-245 от 17 април 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището с. Миролюбово, община Бургас, област Бургас.

Заповед № РД-18-246 от 22 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Кочово, община Велики Преслав,

област Шумен.

В ДВ, бр. 39 от 14.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

В ДВ, бр. 39 от 14.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-235 от 10.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Пордим, община Пордим, област Плевен;

Заповед № РД-18-236 от 10.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борислав, община Пордим, област Плевен;

Заповед № РД-18-237 от 10.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен;