Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ бр. 3 от 08.01.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ бр. 3 от 08.01.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

В ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1942 от 10.12.2018 г. – одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Бръшляница, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-1943 от 10.12.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Научене, община Нова Загора, област Сливен;

Заповед № РД-18-1944 от 11.12.2018 г. – одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Опанец, община Плевен, област Плевен.

В ДВ, бр. 106 от 21.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 106 от 21.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1911 от 29.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бабино, община Бобов дол, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-1912 от 29.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Блато, община Бобов дол, област Кюстендил;

В ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

В ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1839 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добри дол, община Лом, област Монтана;

Заповед № РД-18-1840 от 13.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Линево, община Лом, област Монтана;