Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 86 от 1.11.2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г.

В ДВ, бр. 86 от 1.11.2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри. В раздел „Правоспособни лица“ са публикувани указания и образци на документи за правоспособните лица, желаещи да подпомагат АГКК, в дейността по административно обслужване 

slogan bg