Премини към основното съдържание

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ГЕОКАРТФОНД НА АГКК

Агенцията по геодезия, картография и кадастър отбеляза Световния ден на геодезиста с уникална изложба на автентични геодезически инструменти и стари, в това число и ръчно изработени, карти и кадастрални планове от преди почти две столетия. Изложбата е организирана от служителите на  Отдел „Геодезия и картография“, които в годините селектират, систематизират и архивират геодезически, картографски, кадастрални, фотограметрични и други материали и данни.

 

Държавният геодезически, картографски и кадастрален фонд - Геокартфонд - е специализирано звено на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която го поддържа и управлява.  Със Закона за Националния Архивен Фонд  през 2007 г.  Геокартфонд става специализиран архив – част от Националния архивен фонд.

 

С огромна любов и респект  експертите от Отдела, по инициатива на инж. Р. Дамянова, са събрали и описали геодезически инструменти, използвани от геодезистите преди навлизането на високите технологии, някои от които със стогодишна история. Представени са и продуктите, изработени с тях – уникални карти, кадастрални, градоустройствени планове и геодезически мрежи на България от начало на Третата Българска държава.

 

 Изложбата предизвика интерес не само сред специалистите, особено по-младите, за които представените инструменти и материали са непознати, но и сред неспециалистите. Тя внушава уважение към всеобхватното приложение на геодезическите дейности във всички области на стопанския живот във всички времена. Тя разкрива и особената природа и всеотдайност на хората, избрали тази професия, които са работили не само в мирно време, но и в условията на военни действия.

 

Изложбата е част от поредица дейности, представящи съзидателността на професията геодезист и значимостта на геодезията в исторически аспект.

slogan bg