Премини към основното съдържание

Версия 4.6. на официалния софтуер на АГКК за трансформиране на материали и данни в Българска геодезическа система БГС2005 - BGSTrans

На 15.10.2021 г. е верифицирана и одобрена версия 4.6. на официалния софтуер на АГКК за трансформиране на материали и данни в Българска геодезическа система БГС2005 - BGSTrans. Във версия 4.6. е актуализирана трансформацията между геодезически и нормални височини в БГС2005 на базата на нова вертикална референтна повърхнина за територията на страната, получена въз основа на последния модел на европейския геоид/квазигеоид EGG2015 и GNSS/нивелачни данни. 
От получените резултати, извършения анализ и сравнения е направено заключение, че новата вертикална референтна повърхнина е значително по-точна и представителна за територията на България

Към изтегляне

slogan bg